AKREDYTACJE

Akredytacje na turniej będą przyjmowane drogą mailową do poniedziałku, 20 lipca 2015 r.

press@powiatpoznanskiopen.pl

Prośba o przyznanie akredytacji powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres redakcji, imię i nazwisko redaktora naczelnego lub kierownika działu sportowego, dane kontaktowe (adres mailowy i numer telefonu) osoby ubiegającej się o przyznanie akredytacji.